s Läkarhuset Prima
 
     
 
Vi på Läkarhuset Prima önskar alla patienter och besökande hjärtligt välkomna!

Läkarhuset Prima är den lilla enheten med det lilla extra som erbjuder dig och dina närmaste en personlig och patientsäker primärvård av högsta kvalitet. Här möter du ett erfaret och engagerat team med olika professioner som alltid har patienten i fokus och strävar efter att ge den bästa vården. Vår verksamhet präglas av kontinuitet, hög tillgänglighet, kompetens och trevligt bemötande. Vi är öppna och lyhörda för Dina åsikter och ger Dig adekvat information om Ditt hälsotillstånd och Din behandling.

Saknar ni ännu fast läkarkontakt med kontinuitet och personlig vård, är ni välkomna att lista er hos oss.

• Livsstilsmottagning och FaR - Motionsrecept
• Hälsokontroller och olika typer av läkarintyg
• Sjukvårdsrådgivning
• Provtagningsverksamhet
• Vaccinationer
• Blodtrycksmottagning
• Diabetesmottagning
• Inkontinensmottagning
• Rökavvänjning
• Vi har även tillgång till primärvårdspsykolog och
medicinsk fotvård.

 
Besöksadress: Stora Nygatan 15 • 382 30 NYBRO • Tel. 0481-152 10 • Fax. 0481-137 71